Versnellingsbak, Ondersteuning van het frame bij een verwijderde versnellingsbak

(Auteur: Bert Meijerink)


Algemeen

Wilt u bijvoorbeeld de koppelingsplaat vervangen of moet u binnen in de versnellingsbak zijn dan zal deze verwijderd moeten worden.

Als u de versnellingsbak echter gaat verwijderen verdwijnt ook het achterste steunpunt (het achterwiel) zodat hier een oplossing voor gevonden dient te worden.

In dit stuk vindt u een tweetal methoden die in grote lijnen gelijk zijn maar hun eigen specifieke voor- en nadelen hebben om de motor op dat moment te ondersteunen.

De eerste methode wordt beschreven aan de hand van eigen foto's van een K75 en de tweede methode aan de hand van foto's van een K100 welke ik heb ontvangen van Frans Diekema.

In hoofdlijnen wordt beschreven wat er eventueel losgehaald dient te worden en kan er af en toe iets ontbreken. In een werkplaatshandboek vindt u een completere beschrijving. De intentie van dit stuk is een omschrijving van het ondersteunend middelen.


De start

Let op! Er zitten verschillen in de verschillende typen van de K-serie. Hierdoor is het lastig om precies aan te geven wat er verwijderd dient te worden. Er wordt hieronder dan ook volstaan met een globale beschrijving.

Draai in ieder geval geen remleidingen los daar dit niet nodig is. Toestellen t.b.v. van de remmen kunnen blijven zitten op de motor en daar waar nodig eventueel met touwen of plakband aan het frame worden vastgemaakt. Dit laatste speelt voornamelijk bij de ABS modellen.

Vervolgens kunt u de volgende stappen uitvoeren:

 • Tap de versnellingsbak af. (niet altijd nodig, bijvoorbeeld bij het vervangen van de koppelingsplaat);
 • Verwijder de zijpanelen, zadel en het kontje van de motor. Ook kunnen de eventueel aanwezige kofferdragers alsmede het achterspatbord verwijderd worden;
 • Verwijder de accu;
 • De ruimte bovenop de versnellingsbak wordt op verschillende manieren ingevuld per motor. Verwijder eventuele losse elektronische stuurapparaten welke met een connector vastzitten;
 • Verwijder de accubak en (indien aanwezig) het frame waar de drukmodulatoren van de ABSI aan vast zitten;
 • Verwijder de startmotor en dynamo;
 • Verwijder de voetrustplaten. In sommige gevallen kan de gehele achterrem verwijderd worden (inclusief remklauw), in andere gevallen dienen delen opgebonden te worden;
 • Maak de connectoren van de bekabeling los die op de eindaandrijving en versnellingsbak zit;
 • Maak de koppelingskabel los.

Methode 1:

 • Trek de motor op de middenbok;
 • Maak nu een balk precies onder het frame door zoals is te zien is op de foto's 1 t/m 3 zodat de motorfiets hier net op steunt.
  Verstandig is het om dit precies op het punt te doen waar normaal het achterste scharnier van de buddyseat zit. U kunt nu twee houtdraadbouten door deze steunen tot in de balk doen zodat de motor zeker niet kan omvallen; (Veiligheid boven alles.)
  (Op de foto's is trouwens te zien dat er meer onderdelen van de motor zijn verwijderd zoals de tank en de kuip. Dit is echter niet nodig maar deze delen waren om andere redenen verwijderd.)
 • Plaats een krik onder het motorblok;
 • Verwijder nu de middenbok en verwijder dan de 2 onderste inbusbouten waarmee de versnellingbak aan het motorblok (tussenhuis) vast zit;
 • Plaats de middenbok weer terug;
 • Verwijder de veerpoot (schokbreker). Het frame rust nu op de balk en het wiel op de grond;
 • Steek nu iets tussen de swingarm en de versnellingsbak zodat het achterwiel niet meer omhoog kan komen. Zelf gebruiken wij hiervoor een verlengstuk van de doppenset, Zorg er wel voor dat dit er niet uit kan vallen;
 • Bind alle loshangende onderdelen goed vast aan het frame; (Drukmodulatoren, remklauwen, vloeistofreservoir etc.)
 • Maak nu de versnellingsbak los van het motorblok en het frame;
 • Als het goed is moet de versnellingsbak nu geheel losgekomen zijn van de motorfiets;
 • Rijd nu de versnellingsbak en eindaandrijving staande op het achterwiel en middenbok naar achteren weg;

U kunt nu de werkzaamheden verrichten aan de koppeling of de versnellingsbak;

Monteren gaat in de omgekeerde volgorde. Denk hierbij wel even aan het volgende:

 • Vergeet niet om de koppelingspen voor het terugplaatsen van de versnellingsbak in de ingaande as te doen. Zorg ook tijdens het plaatsen er voor dat deze pen niet verbuigt
 • In principe moet u vrij eenvoudig de versnellingsbak weer achter op het motorblok kunnen inrijden als deze in lijn staat met de motorfiets. Beweeg alleen het achterwiel iets om de as van de versnellingsbak weer in de koppelingsplaat te krijgen;
 • Vergeet ook niet om de blokkeringen tussen swingarm en versnellingsbak weer te verwijderen.

Methode 2: (Auteur Frans Diekema)

Deze methode, welke Frans Diekema heeft toegepast heeft een groot aantal overeenkomsten met methode 1 en zal daarom even summier worden besproken. Over de bok onder het carter alsmede het werkplateau onder de versnellingsbak kun u meer lezen onder het hoofdstuk diversen van de sleutelpagina.

Bij deze methode wordt de motorfiets aan de achterzijde ondersteund foto 4 ) en wordt er nu een houten brug door middel van een hydraulische krik onder het motorcarter geplaatst (ter hoogte van het oliefilter). De hoofdstandaard is nu vrij van de grond. Het voorwiel rust op de grond (bij verwijderd achterwiel). Met lijmklemmen is het stuur tegen draaien vastgezet. De hoofdstandaard kan nu worden verwijderd en (even) later de swingarm.

Het werkplateau kan onder de versnellingsbak geplaatst worden. De vier bevestigingsbouten voor de middenbok worden gebruikt als stelschroeven om de bak exact in lijn met de motor te krijgen. Het voordeel is, dat u de versnellingsbak niet permanent hoeft vast te houden en makkelijk kunt manouvreren op het plateau. Op de vier bouten is de versnellingsbak perfect in balans. Dit alles zonder enige hulp, dus alleen.

Vergroting: druk op de linker muis toets.

Foto 1

Vergroting: druk op de linker muis toets.

Foto 2

Vergroting: druk op de linker muis toets.

Foto 3

Vergroting: druk op de linker muis toets.

Foto 4

Vergroting: druk op de linker muis toets.

Foto 5


Artikel: ęBert Meijerink 2006