Remmen, ABS I en ABS II reset

(Auteur: Bert Meijerink)


Algemeen

Disclaimer: Verkeerde handelingen aan de diagnoseleidingen van het motormanagment of de ABS stuureenheid kunnen deze (dure eenheden) beschadigen. Wilt u onderstaande handelingen uitvoeren dan doet u dat onder eigen verantwoording.

Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite, is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Bert Meijerink of derden betrokken bij de ontwikkeling van deze site zijn dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie, die door middel van deze site is verkregen. De intentie van deze publicatie is om mijn ervaringen kenbaar te maken welke ik heb opgedaan met mijn BMW K1100LT en K75RT.

Hieronder wordt een resetprocedure geven voor de ABSI unit. Ik heb hem ook succesvol toegepast op mijn ABSII.


Resetprocedure ABSI en ABSII

Gereedschap: 1 stuk draad van onveer 0,5 meter, aangestript aan beide zijden.

Ik heb op de volgende manier mijn ABS I gereset van een BMW K75 RT uit 1995.

De unit van andere bouwjaren is vaak van hetzelfde type.

Bij mij knipperde beide lampjes tegelijk (en gingen ook niet meer uit) maar om en om knipperen komt ook voor.

Als je er zeker van bent dat er niets meer mis is kun je de volgende stappen ondernemen. Voer de aangegeven bedieningsvolgorden exact zo uit. Ook kan het soms nodig zijn de procedure een aantal keren uit te voeren.

 • Verwijder het rechter zijpaneeltje. (foto 1)

 • Geklemd door middel van een bundelbandje zit aan de bovenste framebuis een dummy connector waarin een (blauwe 3-polige)connector van de ABS gestoken. (foto 2)

 • Haal de connector (zijkanten connector inknijpen) uit de dummy. (foto 3)

 • Steek één eind van de draad in het middelste gat van de connector. (foto 4, ik heb speciaal een connector hier voor gemaakt zoals te zien is op de foto maar een goed gestoken losse draad werkt ook.) en leg het andere eind goed aan de massa. Op de foto is te zien dat ik dat heb gedaan door middel van een griptang aan de ophangbout van de versnellingsbak.

 • Mogelijkheid 1 (Bij mij knipperden de lampje gelijk maar continue door):

  • Druk de ABS knop in en houd hem vast;
  • Zet nu, met de nog steeds ingedrukte knop, de motor op het contact (niet starten) en houdt hem voor 20 seconden ingedrukt;
  • Schakel het contact uit;
  • Schakel het contact uit.

 • Mogelijkheid 2 (De lampjes knipperen om en om):

  • Zet de motor op contact (niet starten);
  • Druk de ABS knop nu voor 8 seconden in. Het onderste ABS lampje blijft branden en de bovenste gaat uit;
  • Laat de ABS knop los. Als de reset goed is uitgevoerd gaan beide lampjes branden. Heeft u niet lang genoeg (< 8seconden), een slechte massa gehad of is er iets anders aan de hand, dan blijft het bovenste lampje uit;
  • Schakel het contact uit.

 • Het kan best mogelijk zijn dat u een aantal pogingen moet wagen. Mocht het op bovenstaande manier niet willen dan is de volgende stap een bezoek aan de BMW dealer. Ook kan het zijn dat er nog een andere resetprocedure is. Mocht dit zo zijn mail het dan even.

 • Verwijder de draad, berg hem goed op voor later, plaats de stekker terug in de dummy en plaats het zijpaneeltje terug.

Naast het uitvoeren van bovenstaande handelingen heb ik dit ook een keer uitgevoerd op mijn K1100LT met ABS II. Hiervan bleven de lampen om en om knipperen en hielp het uit en aan zetten van de motor niet. De loze connector zit bij deze motor echter aan de linkerkant achter het klepje.

Ook bij een K1200 met ABS II kunt u de ABS op soortgelijke manier resetten. Meer informatie kunt u daarover vinden op de sleutelpagina onder elektrisch -> ABS en Motronic storingsdiagnose.

Belangrijke aanvullingen zijn tevens te vinden op de sleutelpagina onder elektrisch -> ABS en Motronic storingsdiagnose.

Vergroting: druk op de linker muis toets.

Foto 1

 

Vergroting: druk op de linker muis toets.

Foto 2

 

Vergroting: druk op de linker muis toets.

Foto 3

 

Vergroting: druk op de linker muis toets.

Foto 4


Artikel: ©Bert Meijerink 2006